Home


Een nieuwe balans

Het leven is voortdurend in verandering en beweging. Er is geen status quo en vaak zijn er meer vragen dan antwoorden. Ook organisaties en teams zijn een dynamisch geheel. Vaak heeft dat te maken met de werking van polariteiten.


Hoe kun je de balans bewaren of herstellen bij (schijnbare) tegenstellingen? Hoe vind je een goed evenwicht tussen verstand en gevoel, sturen en loslaten, innerlijk kompas en externe autoriteit? Het accepteren van beide polen is een belangrijk startpunt. Het met elkaar bespreken en onderzoeken van de (toegevoegde) waarde van beide kanten is een goede vervolgstap. Daarna is het de kunst om (elkaar) niet vast te zetten of uit te sluiten maar ruimte te maken en in te sluiten. Dat creëert nieuwe inzichten en resultaten.Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis

— Antoine de Saint Exupéry

Een team in balans

Een team dat in balans is, heeft effect op alle aspecten van een organisatie: doelstellingen, cultuur, kernwaarden, welzijn van mensen en resultaten.


De verschillen lijken onoverbrugbaar maar ze zijn verenigbaar. Hoe ziet dat er concreet uit in een team? Het gaat om:

  • Elkaar uitdagen vanuit een sfeer van veiligheid en vertrouwen
  • Waardering voor resultaat en mens
  • Vanuit eigen verantwoordelijkheid samen-werken aan een doel
  • Naast verschillen in talenten en rollen, gelijkwaardigheid in mens-zijn
  • Leiders die leiden en volgen
  • Bezieling en inspiratie naast vorm- en daadkracht