Home


Disclaimer

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Baanbreekend © Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, animatie en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Baanbreekend. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.
Baanbreekend is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Baanbreekend opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door productwijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie.


Baanbreekend behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, materialen en specificaties. Baanbreekend website wordt regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. Baanbreekend is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden. Eventuele aanbiedingen op de website gelden onder voorbehoud van bevestiging. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.