Home


Persoonlijk leiderschap als rode draad

Het thema persoonlijk leiderschap vormt ook een rode draad in het werken met teams. Samen-werken vanuit eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid is belangrijk voor ieder teamlid. Een veilige cultuur, voorbeeldgedrag van de leidinggevende en het voeren van het goede gesprek zijn belangrijke randvoorwaarden.


Waarden als leidraad en omgaan met innerlijke tegenstellingen zijn belangrijke ingrediënten voor persoonlijk leiderschap. Leiders vervullen hierin een voorbeeldfunctie. In deze 6-daagse training onderzoek je o.a. je persoonlijke leiderschapsmissie en -kernwaarden en het verschil dat je daarmee kunt maken in je team.

Take a BREEK

Persoonlijk leiderschapstraject


Voor wie

Deze training is bestemd voor jou als je:

  • Op zoek bent naar jouw stijl van leiderschap in een veranderende omgeving
  • Je leiderschap (meer) in overeenstemming wilt brengen met wie je bent
  • Behoefte hebt aan inspiratie en inzichten op het thema (persoonlijk) leiderschap


Inhoud en Resultaten

Deze training gaat over hoe je jouw leiderschapsmissie,- kernwaarden en -kwaliteiten kunt ontdekken en/of inzetten. We werken o.a. met rolmodellen, theorie, oefeningen en filosofische leiderschapsteksten. Effect van deze training is dat je een betere balans hebt gevonden in de manier waarop je vanuit hoofd en hart, met zin en zakelijkheid leiding kunt geven aan jezelf en anderen.


Praktisch

De training bestaat uit zes losse dagen van 09.30-17.00 uur, verspreid over acht maanden en gaat door bij minimaal zes en met maximaal negen deelnemers. De training vindt plaats op een locatie in of rond Utrecht.


Investering

De investering voor dit traject bedraagt € 3.795,-. Dit is inclusief locatiekosten, reiskosten en alle materialen; exclusief BTW.