Home


Veiligheid als basis

In teams en organisaties doen zich bijna dagelijks morele dilemma’s en integriteitsvraagstukken voor. Dit zijn abstracte begrippen die vragen om vertaling naar dagelijks handelen in de praktijk. Dat begint met vragen als: wat betekent integriteit voor ons? Wat is een veilige basis om samen te werken?

Hoeveel vertrouwen geven en hebben we (in) elkaar? Hoe vertalen we onze kernwaarden naar concreet gedrag? En vooral: hoe kunnen we hierover als team in gesprek gaan en blijven met elkaar?

Hoe gaan we om met BREEKpunten?

Moraal op maat

Een traject op maat waarbij we afhankelijk van de vraag bijvoorbeeld werken met behulp van de uitgangspunten van een Socratisch gesprek, Moreel beraad of Deep Democracy.

In het complexe geheel van een team of organisatie doen zich bijna dagelijks morele dilemma’s en integriteitsvraagstukken voor. Wat is een veilige basis om (samen) te werken? Wat is integer handelen? Wie bepaalt de waarden en normen in onze organisatie? Wat is ongewenst gedrag en wat te doen met het dilemma tussen moraliteit en werkbaarheid? Hoe kunnen we als team hierover in gesprek gaan en blijven?


Voor wie

Voor alle teams en hun leidinggevenden in profit en non profit organisaties.


Resultaten, afhankelijk van de vraag en doelstelling:

  • Alles waar we het niet over hadden, is benoemd en alle betrokkenen zijn gehoord
  • We hebben dilemma’s met elkaar besproken en uitgewerkt
  • We hebben abstracte begrippen, zoals b.v. integriteit, concreet gedefinieerd en waarden concreet vertaald in gedrag
  • We hebben vastgelegd hoe we in het dagelijkse werk handelen op basis van de gemaakte afspraken